Projekto tikslas

Lietuvos bažnyčios” – tai unikalus projektas, kuriame galbūt pirmą kartą yra rodomi įdomiausi Lietuvos bažnyčių vaizdai bei mūsų pasirinktu būdu papasakojama kiekvienos bažnyčios istorija.

Šios svetainės filmuose pasakojame ne tik apie katalikų sakralinius pastatus, ne tik kokio nors miesto, miestelio ar kaimo istorijas, bet ir perteikiame savo požiūrį į tautos dvasinį pradą.

Mūsų tikslas – supažindinti Lietuvos žmones bei užsienio turistus su Lietuvos bažnyčių istorija. Tikime, kad matyti vaizdai juos paskatins keliauti po mūsų šalį, į savo kelionių maršrutą įtraukiant apsilankymą bažnyčiose. Taip pat norime įamžintus vaizdus tiesiog išsaugoti ateities kartoms, kad žinotų ir šią mūsų tėvynės istorijos dalį, kartu su mumis didžiuotųsi, jog šioje žemėje gimė.

Vilius Puronas

Į klausimą, kodėl įsijungė į šį projektą, kiekvieno filmo istorijų pasakotojas Vilius Puronas atsakė:
– Pradėjau todėl, kad iš kažkur atsirado Kęstutis su šio projekto idėja, transportu, filmavimo kamera ir kūrybiniu kolektyvu.
– Kuo šitas projektas man tapo dabar?
– Jis tapo kūriniu – tokia projektų prasmė ir esmė. O kūrinio kokybę tevertina vartotojai – kiekvienas pagal tai, kas jam buvo įdomu, apie ką susimąstė, pasižiūrėjęs keletą, o gal ir visus filmus.

O žiūrovams noriu palinkėti: vyrams – puikiai matyti akimis, žiūrovėms – viską suprasti širdimis, o visiems (jiems ir kitiems) linkiu dviejų sveikatų – ne tik fizinės, bet ir dvasinės. Juk iš mūsų visų susidaro TĖVYNĖ.

Malonu, kad Kęstutis Balčikonis, pasikvietė mane, dizainerį Vilių Puroną, pasidalinti savo žiniomis apie profesionaliosios bei liaudiškosios sakralinės architektūros savitumus, koloristiką, apie urbanistinę, meninę ir emocinę Lietuvos bažnyčių vertę.

Kęstutis Balčikonis

Idėja nufilmuoti visas Lietuvos bažnyčias pakerėjo ir menininką, kraštotyrininką Vilių Puroną. 2017 metų rugpjūtis jam buvo itin sunkus, tačiau, nekreipdamas dėmesio į skausmą po ką tik atliktos operacijos, jis leidosi į keliones po Šiaulių apskritį. Pirmoji bažnyčia, į kurią nuvykome, buvo Šakynoje. Jos istorija naujai prikelta iš Viliaus Purono kruopščiai rinktų archyvų.

Kasdien dėkoju Dievui už pažintį su Viliumi Puronu, nuostabiu žmogumi, ir galiu pasakyti, kad buvimas su juo – tai nepakartojamos gyvenimo akimirkos. Turėjau neįkainojamą galimybę išgirsti daug patarimų, įvairių istorijų, kurias nerasi parašytų knygose, ar tiesiog kalbėtis įvairiausiomis temomis.

Vertinu Vilių Puroną kaip didžiausią mokytoją ir linkiu, kad jis būtų tinkamai įvertintas už jo nuopelnus Lietuvai. Vilius Puronas – didis žmogus, todėl negalima likti nepastebėjus jo indėlio už krašto istorijos saugojimą ateities kartoms. Tokie žmonės yra Lietuvos intelektualinis turtas.

Tariame ačiū visiems

Visoje šitoje kelionėje po Lietuvos bažnyčių istoriją dar daug žmonių liko už kadro. Jie taip pat nuoširdžiai dirbo, kad ši svetainė išvystų dienos šviesą. Norisi pasakyti padėkoti savo brangiai sesutei Danutei Lotiukienei už kiekvieną peržiūrėtą teksto eilutę ir pataisymus. Po jos prisilietimo šie tekstai suskambo daug įtaigiau.
Taip pat nuoširdus ačiū kūrybinei grupei: Ritai Balčikonienei už pasitikėjimą, Aurimui Šatokinui už kiekvieno video filmavimą ir sumontavimą, dizaineriui Vladui Jankui už jo kantrybę redaguojant spalvingas nuotraukas. Neringai Trinkaitei ir Zitai Anužienei už vaizdo įrašų transliaciją per “Šiaulių televiziją”. Ir, žinoma, didžiulė padėka mūsų rėmėjams. Be jų ši svetainė būtų atsiradusi daug vėliau.

Ačiū visiems, brangieji, kurie likote nepaminėti. Mes niekada neužmiršime jūsų gerumo.

Projekto idėjos autorius Kęstutis Balčikonis