Dambavos bažnyčia

Dambavos Dievo Apvaizdos bažnyčia

Gali pasirodyti, kad Dambava – keistas pavadinimas, tačiau šio žodžio reikšmė – ąžuolynas. Tikėtina, kad pirmoji bažnyčia buvo pastatyta ąžuolų girioje.

Pirmąją bažnyčią Dambavoje 1804 metais pastatė dvarininkai Goštautai. 1822 metais ji sudegė, o 1825 metais pastatyta dabartinė.

Tai yra tvirtas, skaldyto akmens mūro pastatas su dviem nedideliais bokšteliais. Zakristija sutvirtinta betoniniais kontraforsais. Statinio išorėje galima įžvelgti ankstyvojojo klasicizmo bruožus. Šalia bažnyčios pastatyta medinė varpinė.

Baltas stebūklas

Filmavimo dieną buvome nustebinti. 2019 metų gegužės 5 dieną nuo pat ryto snigo dideliais kąsniais. Lietuvoje visur buvo sužydusios vyšnios ir kai kurios obelys, o sniegas krito iš dangaus ir galo nebuvo matyti. Mašina visą valandą važiavome iki Dambavos bažnyčios. Labai skubėjome nuvykti ten dar sningant, ir mums pavyko. Reginys neapsakomai gražus – tai pamatysite vaizdo įraše.

Pasukus iš kelio į siaurą keliuką, vedantį link bažnyčios, mus pasitiko Šventosios Marijos statula, stovinti prieš pagrindinius vartus. Ji tarsi motina laukia kiekvieno čia užsukančio pakeleivio ir kviečia užeiti į šventovę. Jos viduje vienanavis interjeras, trys altoriai ir tapyti paveikslai. Viskas profesionaliai padaryta, ir, ko gero, tokių kūrinių, kokius mes pamatėme Dambavos bažnyčioje, nerasite didesnių miestų bažnyčiose.

Didžiulė padėka kompanijai UAB “Juodasis kaspinas“, kuri padeda žmonėms puoselėti artimų žmonių atminimą ir skyrė dėmesį projektui “Lietuvos bažnyčios”.

DAUGIAU BAŽNYČIOS NUOTRAUKŲ

Dambavos bažnyčia
Dambavos bažnyčia
Dambavos bažnyčia
Dambavos bažnyčia
Dambavos bažnyčia

Džiugu! Jūs esate pirmas žmogus, kuris gali rašyti straipnį šia tema

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Norisi sukurti unikalų turinį. Manome, kad apie savo kraštą daugiausiai žino jame gyvenantys žmonės. Tikime, kad jūsų krašte yra daug žmonių vertinančių tai, ką paliks po savęs ir šis projektas yra puiki proga išreikšti save.

O gal žinai tokį žmogų? Parodyk jam mūsų kvietimą prisdėti prie projekto.

Iš anksto dėkojame ir avansu sakome jums AČIŪ.

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Vadaktų bažnyčia
Pociūnėlių bažnyčia
Meškuičių bažnyčia
Gasčiūnų bažnyčia
Kolainių bažnyčia
Kuršėnų bažnyčia

Comments are disabled.