Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Dauguma Lietuvos žmonių yra matę šią bažnyčią, važiuodami automobiliu ar autobusu pagrindine Dotnuvos miestelio gatve. Bažnyčia ir vienuolynas stovi šalia kelio ir neįmanoma tokio statinių komplekso nepastebėti. Pastatai iš akmens ir raudonų plytų mūro. 1768 metais bernardinų vienuoliai savo rankomis pastatė mūrinį vienuolyną, o 1773 metais bažnyčią. Ši data aiškiai matosi iškalta akmenyje virš paradinio įėjimo į bažnyčią.

Pastatas išties didingas. Kai stovi šalia jo, matai triaukštę į viršų kylančią konstrukciją. Apatinė dalis šiek tiek primena tvirtovę, o aukščiau du bokštai tinkuoti tinku. Tai vėlyvasis renesansas, persipynęs su baroku. Apėjus pastatą, galima suvokti, kad jo statyba truko ne vieną dešimtmetį.

Dvasiniai tautos pamatai

Užėjęs į bažnyčios vidų, pamatai didelę trinavę erdvę. Trys dideli altoriai bei prie kiekvienos kolonos esantys mažesni altoriai puošti tautodailininko medžio darbais.

Bažnyčioje dėmesį patraukia labai daug tapytų paveikslų, kurie per laiką čia atkeliavo iš įvairių Lietuvos vietų. Kiekvienas paveikslas atspindi tiek jo kūrėjo pasaulėjautą, tiek tuometinio gyvenimo dvasią. Kai kurių nutapytų veidų emocijos pasakoja apie lietuvių tautos dvasingumą bei siekį gyventi laisvame krašte.

Žvelgiant į tai, galima pajausti, koks stiprus tikėjimas Dievu buvo žmonių širdyse. Toks tikėjimas davė stiprybės žmonėms net du kartus tame pačiame šimtmetyje sukilti prieš carinės Rusijos valdžią.

Didžiulė padėka kompanijai UAB “Versala“, kuri gamina žmonėms skanius maisto produktus ir skyrė dėmesį projektui “Tautos dvasinis pradas”.

DAUGIAU BAŽNYČIOS NUOTRAUKŲ

Dotnuvos bažnyčia
Dotnuvos bažnyčia
Dotnuvos bažnyčia
Dotnuvos bažnyčia
Dotnuvos bažnyčia
Dotnuvos bažnyčia
Dotnuvos bažnyčia

Džiugu! Jūs esate pirmas žmogus, kuris gali rašyti straipsnį šia tema

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Norisi sukurti unikalų turinį. Manome, kad apie savo kraštą daugiausiai žino jame gyvenantys žmonės. Tikime, kad jūsų krašte yra daug žmonių vertinančių tai, ką paliks po savęs ir šis projektas yra puiki proga išreikšti save.

O gal žinai tokį žmogų? Parodyk jam mūsų kvietimą prisdėti prie projekto.

Iš anksto dėkojame ir avansu sakome jums AČIŪ.

Kėdainių granitas

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Vadaktų bažnyčia
Pamūšio bažnyčia
Meškuičių bažnyčia
Gasčiūnų bažnyčia
Kolainių bažnyčia
Kuršėnų bažnyčia

Comments are disabled.