Kražių bažnyčia

Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Bažnyčia vėlyvojo baroko stiliaus, stačiakampio formos, vienanavė, dvibokštė. Būnant jos viduje, aiškiai matomas baroko stilius. Tiek puošnūs altoriai, tiek smulkios interjero detalės, kurios tarsi sukuriančios kažkokią netvarką, išdėstyti nepaprastai gražiai ir harmoningai.

Jeigu pažiūrėsite nuotraukas ar vaizdo įrašą, jūs pamatysite, kaip žmonės prieš kelis šimtus metų stengėsi kurti aplinką, kurioje dvasingumas pulsavo gaivindamas lietuvišką patriotizmą carinės Rusijos okupacijos metais. Tikrai galima įžvelgti daug subtilybių, kurias rasite pavartę tik to laikmečio dokumentus.

Kražių skerdynės

Kražiai turėjo dvi bažnyčias. Medinę švento Mykolo, stovėjusią ant kalno, ir dabartinę mūrinę bažnyčią. 1892 m. caro valdžia uždarė Kražių benediktinių vienuolyną, o 1893 metais Aleksandras III, nepaisydamas žmonių prašymų, įsakė nugriauti mūrinę bažnyčią ir vienuolyną. Tada liaudis nusprendė pasipriešinti tokiai tvarkai ir sukilo.

Filme Vilius Puronas vaizdžiai pasakoja to meto įvykius. Net parodomi originalūs istoriniai bažnyčios suolai, prie kurių bažnyčios viduje buvo pririšti carinės Rusijos reguliariosios armijos arkliai.

Ši istorija parodo, per kokias kančias lietuvių tauta bandė apginti prigimtinę teisę gyventi savo žemėje, kuri duota Dievo. Šių įvykių atgarsiai nuskambėjo per visą pasaulį ir sukėlė nepasitenkinimo bei protestų bangą, nukreiptą prieš užkariautojus.

Didžiulė padėka kompanijai UAB “Vandenvala, kuri padeda žmonėms puoselėti švarią Lietuvą statant buitinių nuotekų valymo įrenginius ir skyrė dėmesį projektui “Lietuvos bažnyčios”.

DAUGIAU BAŽNYČIOS NUOTRAUKŲ

Kražių bažnyčia
Kražių bažnyčia
Kražių bažnyčia
Kražių bažnyčia
Kražių bažnyčia
Kražių bažnyčia
Kražių bažnyčia

Džiugu! Jūs esate pirmas žmogus, kuris gali rašyti straipnį šia tema

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Norisi sukurti unikalų turinį. Manome, kad apie savo kraštą daugiausiai žino jame gyvenantys žmonės. Tikime, kad jūsų krašte yra daug žmonių vertinančių tai, ką paliks po savęs ir šis projektas yra puiki proga išreikšti save.

O gal žinai tokį žmogų? Parodyk jam mūsų kvietimą prisdėti prie projekto.

Iš anksto dėkojame ir avansu sakome jums AČIŪ.

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Mažeikių bažnyčia
Lygumų bažnyčia
Pakruojo bažnyčia
Grinkiškio bažnyčia
Raseinių bažnyčia
Memakščių bažnyčia

Comments are disabled.