VISKAS JŪSŲ RANKOSE

Lietuvių liaudies išmintis byloja: „Daug rankų didžią naštą pakelia“. Daug gerų darbų galima padaryti, kai žmonės susivienija.

Kiekvienas mes ant savo delno laikome gyvenimą. Ką su juo darysime, kur eisime, ką duosime ar ką paliksime kitiems? Viskas priklauso nuo kiekvieno žmogaus – ir nuo tavęs.

Jotvingių Riterių Kryžiaus Ordinas

Jotvingių Riterių Kryžiaus Ordino Žemaitijos konturijos nariai Kęstutis Balčikonis, Jonas Montvilas, Vilius Puronas kviečia įsijungti į Lietuvos istorijos, kuri pasakojama žmonių lūpomis, išsaugojimo veiklą.

KURKIME ISTORIJĄ KARTU

Kiekvienos bažnyčios puslapio pradžioje yra pateikiamas vaizdo įrašas, filmavimo komandos įspūdžiai ir keletas bažnyčios nuotraukų. Toliau būtų formuojama žmonių pateikta rašytinė ir vaizdinė medžiaga.

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Geraširdžiai žmonės taip pat gali prisidėti finansiškai ir paaukoti lėšų, kurios bus skiriamos video įgarsinimui bei šios svetainės tekstų vertimui į anglų kalbą.

TAUTIETI!

“Gyveni savo žemėje ar svetur, tu jauti širdyje rusenantį jausmą, jog esi Lietuvos sūnus ar duktė… “

Atvira širdis

€50.00

  • Dovana “Geležinė knyga”
  • Paminėjimas prie filmo rėmėjų
  • Paminėjimas Geraširdžių gretose

Didelė širdis

€100.00

  • Dovana “Geležinė knyga”
  • Paminėjimas prie filmo rėmėjų
  • Paminėjimas Geraširdžių gretose

Auksinė širdis

€150.00

  • Dovana “Geležinė knyga”
  • Paminėjimas prie filmo rėmėjų
  • Paminėjimas Geraširdžių gretose
Geležinė knyga

Kovojantiems garbė! “Lietuvos bažnyčios” video projekto kūrėjai ketina padovanoti unikalią metalu kaustytą knygą “Geležinė knyga”, kurią pristatysime kiekvienam šio projekto rėmėjui su knygos autoriaus Viliaus Purono autografu ir palinkėjimais.

GERAŠIRDŽIAI RĖMĖJAI IR AUKOTOJAI

Nuoširdus ačiū už paramą:
Česlovui Vytautui Karbauskiui
Egidijui Venckui
Gražinai Dobilaitei
Gediminui Tamošaičiui
Edgarui Lideikiui
Dalei Draudvilienei
Justinai Kočetovai
Robertui Masevičiui
Vytautui Šėveliui
Giedriui Norkevičiui