Pociūnėlių bažnyčia

Pociūnėlių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Pociūnėlių gyvenvietė ir jos bažnytėlė atsirado plynoje vietoje. Čia, šiose žemėse, buvo labai daug bajorkaimių, ir žmonių iniciatyva Pociūnėlių bajorkaimyje 1782 metais pastatyta koplyčia. 1805 metais perstatyta į bažnyčią, padidinta ir tokia išlikusi iki šių dienų.

Bažnyčia medinė, vienanavė, stačiakampio plano, su bokšteliu, barokinio stiliaus.

Bažnyčios šventoriuje yra kapinės, kuriose matome senus ir šiandieninius palaidojimus. Galima teigti, kad jos dar funkcionuoja. Jose yra įdomių tautodailės paminklų, kurie patraukia praeivio akį.

Dvasinis turtingumas

Užėję į šventovės vidų, matome vienanavį interjerą, tris altorius centrinėje dalyje ir du šoninius altorius. Pažiūrėkite vaizdo įraše, kaip gražiai išryškėja ankstyvasis kaimo klasicizmas. Matome baltas altoriaus kolonas su medžio ornamentika, išraiškingas skulptūras ir tapytus paveikslus, kaustytus metalu. Šie kūriniai išties spinduliuoja anuometinio žmogaus dvasinį turtingumą ir jo meilės išraišką savo amatui ir Dievui.

Mūsų dėmesį patraukia centrinio altoriaus apatinėje dalyje esantis “Paskutinės vakarienės” atvaizdavimas. Reljefas polichromuotas, personažuose perteiktas veidų ir emocijos stilizavimas. Tikrai originalus sprendinys, kurio nerasi kitose bažnyčiose.

Didžiulė padėka kompanijai UAB “Juodasis kaspinas“, kuri padeda žmonėms puoselėti artimų žmonių atminimą ir skyrė dėmesį projektui “Lietuvos bažnyčios”.

DAUGIAU BAŽNYČIOS NUOTRAUKŲ

Pociūnėlių bažnyčia
Pociūnėlių bažnyčia
Pociūnėlių bažnyčia
Pociūnėlių bažnyčia
Pociūnėlių bažnyčia
Pociūnėlių bažnyčia
Pociūnėlių bažnyčia

Džiugu! Jūs esate pirmas žmogus, kuris gali rašyti straipnį šia tema

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Norisi sukurti unikalų turinį. Manome, kad apie savo kraštą daugiausiai žino jame gyvenantys žmonės. Tikime, kad jūsų krašte yra daug žmonių vertinančių tai, ką paliks po savęs ir šis projektas yra puiki proga išreikšti save.

O gal žinai tokį žmogų? Parodyk jam mūsų kvietimą prisdėti prie projekto.

Iš anksto dėkojame ir avansu sakome jums AČIŪ.

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Vadaktų bažnyčia
Maironių bažnyčia
Meškuičių bažnyčia
Mažeikių bažnyčia
Kolainių bažnyčia
Kuršėnų bažnyčia

Comments are disabled.