Šaravų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Iš pirmo žvilgsnio medinė Šaravų bažnyčia tarsi niekuo neišsiskiria iš kitų panašios architektūros šventovių, tačiau atidžiau pasidomėjęs supranti jos ypatingą galią.

Šaravų bažnyčios istorija susijusi su 1863 metų sukilimu. Vietos gyventojai, padedami jėzuitų, 1932–1933 metais pastatė medinę koplyčią žuvusiems sukilėliams atminti. Iki to laiko šv. Mišios būdavo aukojamos prie ąžuolo, žyminčio vietą, kur vyko nuožmi sukilimo kova. Istoriją apie šventą ąžuolą verta pažiūrėti šiame vaizdo įraše.

Patriotizmo dvasia

Įėjęs bažnytėlės vidun, pamatai, kokia ji kukli. Pagrindinis altorius ir kampuose esantys dešinysis bei kairysis altoriai papuošti minimalistiškai – yra tik šventųjų paveikslai. Galima sakyti, tai vieni iš kukliausių altorių, mūsų matytų Lietuvos šventovėse.

Tačiau ne tai yra svarbu, ypač žinant, kokia kaina ir kokiu tikslu ši bažnytėlė buvo pastatyta. Jos viduje sklinda tikroji lietuvių patriotizmo dvasia, nes šiose vietovės prieš du šimtus metų žuvo keli šimtai už Lietuvos laisvę kovojusių patriotų. Vėliau, praėjus septyniasdešimčiai metų, bažnyčią statė patriotiškai nusiteikę žmonės, savanoriškai prisidėdami jos prie statybų kaip kas galėjo. Net ir dabar, 2020 metų pavasarį, kai pasaulinė pandemija uždarė žmones jų pačių namuose, Šaravų parapijos tikintieji, negalėdami atvykti melstis į šiuos Dievo namus, mintimis ir maldomis yra juose. Dvasinės tvirtybės suteikia aukštesnės jėgos bei išbandymų neįveiktų protėvių dvasia.

Didžiulė padėka kompanijai UAB “Vandenvala“, kuri padeda žmonėms puoselėti švarią aplinką ir skyrė dėmesį projektui “Lietuvos bažnyčios”.

O tas ąžuolas, kuris buvo tarsi šios bažnyčios pradžia, ir šiandien dar tebeošia, išdidžiai iškėlęs savo viršūnę virš visų kitų medžių, skatindamas mus aukščiau pakelti galvas. Jis mums simbolizuoja nepalaužiamą lietuvių tautos tikėjimą ir patriotizmą. Privalome visa tai (ąžuolą, bažnytėlę, iš protėvių atėjusį tikėjimą, patriotizmą) išsaugoti, kad būtume verti to, kas mums dovanota Dievo.

DAUGIAU BAŽNYČIOS NUOTRAUKŲ

Šaravų bažnyčia
Šaravų bažnyčia
Šaravų bažnyčia
Šaravų bažnyčia
Šaravų bažnyčia
Šaravų bažnyčia
Šaravų bažnyčia
Šaravų bažnyčia

Džiugu! Jūs esate pirmas žmogus, kuris gali rašyti straipnį šia tema

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Norisi sukurti unikalų turinį. Manome, kad apie savo kraštą daugiausiai žino jame gyvenantys žmonės. Tikime, kad jūsų krašte yra daug žmonių vertinančių tai, ką paliks po savęs ir šis projektas yra puiki proga išreikšti save.

O gal žinai tokį žmogų? Parodyk jam mūsų kvietimą prisdėti prie projekto.

Iš anksto dėkojame ir avansu sakome jums AČIŪ.

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Kalnujų bažnyčia
Raseinių bažnyčia
Meškuičių bažnyčia
Memakščių bažnyčia
Kolainių bažnyčia
Kuršėnų bažnyčia

Comments are disabled.