Sereikių koplyčia

Tai, galima sakyti, vėlyvojo baroko liaudiškas kūrinėlis. Medinė koplyčia Sereikiuose pastatyta 1795 m. vietos gyventojo Juozo Stanislovaičio lėšomis.

Šis pastatėlis yra tiesiogiai susijęs su Kryžių kalnu, nes prie Sereikių koplyčios frontono savo laiku buvo prijungtas medinis priebažnytis, žmonių vadinamas “bobinčius”. Tai Kryžių kalne stovėjusi nedidelė koplytėlė, kuri buvo demontuota 1936 metais ir atvežta į Sereikius.

Koplyčia medinė iš lauko atrodo kukli, tačiau, užėjęs į vidų, pamatai jaukią aplinką ir palyginti daug erdvės, o tai šventovę daro savotiškai mielą.

Pirmą kartą susidūrėme

Interjeras vienanavis ir dairantis jame dėmesį patraukia mediniai altoriai. Įprastai katalikų šventovėse būna vienas, trys ar daugiau altorių, o čia matome tik du. Nežinia, ar tai koplyčios fundatoriaus specialiai buvo sugalvota, ar tai nuolatiniai koplyčios remontai įtakos turėjo. Mes nespėliosime – tegul tai lieka paslaptimi.

Jeigu atidžiau apsidairai, tai gali pastebėti ar net pajausti pulsuojantį žmonių dvasingumą. Kiekviena detalė, kiekviena statulėlė pagaminta su didele žmonių meile šiam kraštui, šiai koplyčiai ir Dievui, kuris išklauso kiekvieną, peržengusį šventovės slenkstį.

Matai reginį ir viduje džiaugiesi, o kartu ir didžiuojiesi savo tauta, kuri, daug kovojusi dėl savo išlikimo , atlaikė išbandymus ir toliau klesti.

Didžiulė padėka kompanijai UAB “Juodasis kaspinas“, kuri padeda žmonėms puoselėti artimų žmonių atminimą ir skyrė dėmesį projektui “Lietuvos bažnyčios”.

DAUGIAU BAŽNYČIOS NUOTRAUKŲ

Sereikių koplyčia
Sereikių koplyčia
Sereikių koplyčia
Sereikių koplyčia
Sereikių koplyčia

Džiugu! Jūs esate pirmas žmogus, kuris gali rašyti straipnį šia tema

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Norisi sukurti unikalų turinį. Manome, kad apie savo kraštą daugiausiai žino jame gyvenantys žmonės. Tikime, kad jūsų krašte yra daug žmonių vertinančių tai, ką paliks po savęs ir šis projektas yra puiki proga išreikšti save.

O gal žinai tokį žmogų? Parodyk jam mūsų kvietimą prisdėti prie projekto.

Iš anksto dėkojame ir avansu sakome jums AČIŪ.

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Vadaktų bažnyčia
Pamūšio bažnyčia
Meškuičių bažnyčia
Gasčiūnų bažnyčia
Kolainių bažnyčia
Kuršėnų bažnyčia

Comments are disabled.