Šiaulėnų bažnyčia

Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia

Pažiūrėkite į dabartinę bažnyčią – kokia ji puošni, turtinga ir lietuviška. Statinys tvirtas, raudonų plytų mūro.

Jonas Šemeta 1857 metais pastatė naują mūrinę bažnyčią pagal architekto Fulgento Rimgailos projektą, o 1880 metais ją konsekravo vyskupas Aleksandras Beresnevičius.

Bažnyčios frontonas labai raštingai suprojektuotas. Puikiai dera raudonų plytų ir balto tinko sąšauka. Pastatas dviejų bokštų. Gerai įsižiūrėjus galima pamatyti, kad kairysis bokštas truputį pakrypęs. Įtariama, kad tai statytojų kaltė.

Šventas religinis vibravimas

Bažnyčios viduje stovi trys altoriai. Pagrindiniame altoriuje akį patraukia baltos žmogaus ūgio skulptūros, kurios tarytum simbolizuoja žmogaus gyvenimo kelią. Kairėje pusėje pirmoji stovi Jono krikštytojo statula, o visą jų eilę užbaigia švento Petro statula.

Interjeras erdvus ir šviesus. Ant sienų matosi daug senų paveikslų. Tikėtina, kad tai iš senosios medinės bažnyčios perkelti paveikslai.

Filmavimo dieną šventovėje pastebėjome labai daug tikinčiųjų. Lyg ir paprastas sekmadienis, tačiau žmonių buvo neįtikėtinai daug. Iš to galima spręsti, kad bažnyčia yra lankoma, o žmonių tikėjimas yra tikrai tvirtas. Tai matant Šiaulėnuose, džiūgauja širdis. Supranti, kad Lietuva dar turtinga dvasingais žmonėmis, kurie yra tvirtas tautiškumo pamatas.

Didžiulė padėka kompanijai UAB “Vandenvala, kuri padeda žmonėms puoselėti švarią Lietuvą statant buitinių nuotekų valymo įrenginius ir skyrė dėmesį projektui “Lietuvos bažnyčios”.

DAUGIAU BAŽNYČIOS NUOTRAUKŲ

Šiaulėnų bažnyčia
Šiaulėnų bažnyčia
Šiaulėnų bažnyčia
Šiaulėnų bažnyčia
Šiaulėnų bažnyčia
Šiaulėnų bažnyčia

Džiugu! Jūs esate pirmas žmogus, kuris gali rašyti straipnį šia tema

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Norisi sukurti unikalų turinį. Manome, kad apie savo kraštą daugiausiai žino jame gyvenantys žmonės. Tikime, kad jūsų krašte yra daug žmonių vertinančių tai, ką paliks po savęs ir šis projektas yra puiki proga išreikšti save.

O gal žinai tokį žmogų? Parodyk jam mūsų kvietimą prisdėti prie projekto.

Iš anksto dėkojame ir avansu sakome jums AČIŪ.

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Vadaktų bažnyčia
Maironių bažnyčia
Dapšioniai
Pakruojo bažnyčia
Pašušvio bažnyčia
Grinkiškio bažnyčia

Comments are disabled.