Šiaulių vyskupija

Šiaulių vyskupija

Šiaulių vyskupijos globėja – Švenčiausioji Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija.

2002 metų birželio 8 dieną Dieviškojo kulto ir Sakramento kongregacija, pasinaudodama jai popiežiaus Jono Pauliaus II suteiktomis galiomis ir priimdama Šiaulių vyskupijos kunigų prašymą, Švenčiausią Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją patvirtino Šiaulių vyskupijos globėja prieš Dievą su visomis teisėmis ir liturginėmis privilegijomis. Nuo šiol dangiškoji Dievo motina yra ypatinga mūsų, jauniausios Lietuvoje vyskupijos, globėja.

J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS

Pažvelkite į šias bažnyčias, kurios Lietuvoje šiandieną jau yra išpuoštos. Gerų žmonių remiami mes rūpinamės, kad jos būtų išpuoštos, nes tai yra Dievo šventovės, o Dievas yra amžinoji meilė. Jeigu mes prisiartiname prie meilės šaltinio, mūsų meilė tvirtėja ir stiprėja. Tad atverkite bažnyčių duris, žvelkite į jas ir dėkokite Dievui, kad Lietuvoje yra tokios gražios bažnyčios laukiančios kiekvieno iš jūsų.

DAUGIAU VAIZDŲ

Vadaktų bažnyčia
Grinkiškio bažnyčia
Stulgių bažnyčia
Tytuvėnų bažnyčia
Joniškio bažnyčia
Žarėnų bažnyčia
Šiaulių bažnyčia