Šventas Justinas telšių vyskupijos globįjas

Telšių vyskupija

1926 m. įkūrus Telšių vyskupiją šv. Justinas paskelbtas šios vyskupijos globėju. Telšių Katedroje yra šv. Justino altorius. Šventojo šventė Telšių vyskupijoje birželio 1 d. Šv. JUSTINAS – kankinys, žymiausias pirmųjų amžių krikščionių filosofas ir apologetas. Šv. Justinas (110–165) Bažnyčioje minimas birželio 1 d.

Justinas pirmas iš filosofų iškėlė aukščiausią tiesos vertę, už kurią galima paaukoti net gyvybę. Apie daugelį jo veikalų, deja, neišlikusių iki šių dienų, kalba savo raštuose Atenagoras, Teofilius, Irenėjus, Euzebijus ir kiti.

Jo Ekscelencija vyskupas Kęstutis Kėvalas

Kauno vyskupu augziliaru buvo paskirtas 2012 metais rugsėjo 27 d., o konsekruotas tų pačių metų lapkričio 24 d.

Popiežius Pranciškus vyskupą Kęstutį Kėvalą paskyrė Telšių vyskupijos koadiutoriumi balandžio 20 dieną. Rugsėjo 18 dieną, priėmęs vyskupo Jono Borutos SJ prašymą jį atleisti iš pastoracinių pareigų, patvirtino vyskupą koadiutorių Kęstutį Kėvalą Telšių vyskupijos ordinaru.

TELŠIŲ DEKANATAS

Telšių bažnyčia

Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

DAUGIAU VAIZDŲ

Pakruojo bažnyčia
Joniškio bažnyčia
Tytuvėnų bažnyčia
Vaiguvos bažnyčia
Stulgių bažnyčia
Memakščių bažnyčia
Baisogalos bažnyčia