Šventas Justinas telšių vyskupijos globįjas

Telšių vyskupija

1926 m. įkūrus Telšių vyskupiją šv. Justinas paskelbtas šios vyskupijos globėju. Telšių Katedroje yra šv. Justino altorius. Šventojo šventė Telšių vyskupijoje birželio 1 d. Šv. JUSTINAS – kankinys, žymiausias pirmųjų amžių krikščionių filosofas ir apologetas. Šv. Justinas (110–165) Bažnyčioje minimas birželio 1 d.

Justinas pirmas iš filosofų iškėlė aukščiausią tiesos vertę, už kurią galima paaukoti net gyvybę. Apie daugelį jo veikalų, deja, neišlikusių iki šių dienų, kalba savo raštuose Atenagoras, Teofilius, Irenėjus, Euzebijus ir kiti.

Jo Ekscelencija vyskupas Algirdas Jurevičius

Labai svarbu pažinti bažnyčių statymo istoriją, įvairius stilius, kaip jie vystėsi, kokius dvasinius tikslus jie turėjo. Įdomu yra tai, kad pačios puošniausios bažnyčios buvo pastatytos tuomet, kada žmonėms buvo labai sunku. Jie suprato, kad šios žemės realybė yra skurdi ir praeinanti. Išlieka tik tai, ką tu duodi ir paaukoji Dievui.

TELŠIŲ DEKANATAS

Telšių bažnyčia

Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

DAUGIAU VAIZDŲ

Pakruojo bažnyčia
Joniškio bažnyčia
Tytuvėnų bažnyčia
Vaiguvos bažnyčia
Stulgių bažnyčia
Memakščių bažnyčia
Baisogalos bažnyčia