Žalpių bažnyčia

Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia

Jeigu paklaustum apie Žalpius, daugelis žmonių net nežinotų, kur jie yra. Tai visai nedidelis bažnytkaimis Kelmės rajone. Pažvelgęs į čia stovinčią bažnyčią, matai, kad ji prašosi kosmetinio remonto. Pastatas medinis, iš lauko kaltas statmenomis lentomis. Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su trisiene apside, žema penkiasiene zakristija ir 2 bokšteliais.

Apie 1814 metus buvo pastatyta katalikų koplyčia, įsigytas skambus varpas. 1815 metais sugaudė vargonai. Iki 1907 metų bažnyčioje nuolatinio kunigo nebuvo. Kunigas Izidorius Gudavičius dabartinę medinę bažnyčią pastatė 1928 metais.

Apie žemaitiškas bažnyčias

Dauguma bažnyčių šiame krašte yra medinės ir jos savo išvaizda primena svirną. Tarytum tuometiniai liaudies meistrai lyg susitarę jas statė pagal vieną kurpalių. Bet, kita vertus, tais laikais mediena buvo greičiausiai gaunama statybinė medžiaga. Mes, filmo kūrėjai, šiame liaudies meno statinyje įžvelgiame ir perpynusius pagonybės elementus. Jie akivaizdūs architektūros stiliuje, medinių ir metalinių kryžių bei koplytstulpių statyboje. Pagonybei buvo užvilktas naujas rūbas, tačiau viduje senojo lietuvių tikėjimo dvasia ir toliau pulsavo. Galima sakyti, šis naujas rūbas dar labiau sustiprino žmonių dvasingumą, ko taip ir nesuprato atėjūnai, kelis šimtmečius bandantys užkariauti mūsų žemes.

Sakoma, kad žemaičiai yra užsispyrę žmonės. Šią sąvoką galima pakeisti kita – nepalaužiami žmonės. Net Didysis kunigaikštis Vytautas kreipdavosi pagalbos į šioje žemėje gyvenusius žmones, nes žinojo, kad, reikalui esant, jais visada galima pasitikėti.

Didžiulė padėka kompanijai UAB “Vandenvala, kuri padeda žmonėms puoselėti švarią Lietuvą statant buitinių nuotekų valymo įrenginius ir skyrė dėmesį projektui “Lietuvos bažnyčios”.

DAUGIAU BAŽNYČIOS NUOTRAUKŲ

Žalpių bažnyčia
Žalpių bažnyčia
Žalpių bažnyčia
Žalpių bažnyčia
Žalpių bažnyčia
Žalpių bažnyčia
Žalpių bažnyčia
Žalpių bažnyčia

Džiugu! Jūs esate pirmas žmogus, kuris gali rašyti straipnį šia tema

Mes laukiame žmonių pasakojimų bei nuotraukų el. paštu. Gautą medžiagą skelbsime “Lietuvos bažnyčios” svetainėje.

Norisi sukurti unikalų turinį. Manome, kad apie savo kraštą daugiausiai žino jame gyvenantys žmonės. Tikime, kad jūsų krašte yra daug žmonių vertinančių tai, ką paliks po savęs ir šis projektas yra puiki proga išreikšti save.

O gal žinai tokį žmogų? Parodyk jam mūsų kvietimą prisdėti prie projekto.

Iš anksto dėkojame ir avansu sakome jums AČIŪ.

LIETUVOS BAŽNYČIOS

Rozalimo bažnyčia
Pamūšio bažnyčia
Dapšioniai
Gasčiūnų bažnyčia
Kolainių bažnyčia
Žeimelio bažnyčia

Comments are disabled.