Kauno arikivyskupijos ženklas

Kauno arkivyskupija

Kauno arkivyskupijos globėjas – šv. Jonas Krikštytojas. Globėjo Gimimo iškilmė – birželio 24 d.

Kauno arkivyskupijos, kurios globėjas yra šv. Jonas Krikštytojas, simbolinis ženklas sukurtas pagal lietuvių liaudies meno kūrinį „Jėzaus krikštas“, saugomą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Ženklas buvo pradėtas naudoti 2001 m. rudenį, rengiantis minėti Kauno arkivyskupijos 75-ąsias įkūrimo metines.

Paveikslas „Jėzaus krikštas“ yra spalvinga ir vaizdi evangelinio pasakojimo iliustracija, tiksliai perteikianti patį tekstą.

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas

2020 m. vasario 19 dieną popiežius Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu.

2020 m. birželio 24 d. sutikimo iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą.

DAUGIAU VAIZDŲ

Šiaulėnų bažnyčia
Kražių bažnyčia
Pakruojo bažnyčia
Joniškio bažnyčia
Raseinių bažnyčia
Memakščių bažnyčia
Kelmės bažnyčia