Kauno arikivyskupijos ženklas

Kauno arkivyskupija

Kauno arkivyskupijos globėjas – šv. Jonas Krikštytojas. Globėjo Gimimo iškilmė – birželio 24 d.

Kauno arkivyskupijos, kurios globėjas yra šv. Jonas Krikštytojas, simbolinis ženklas sukurtas pagal lietuvių liaudies meno kūrinį „Jėzaus krikštas“, saugomą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Ženklas buvo pradėtas naudoti 2001 m. rudenį, rengiantis minėti Kauno arkivyskupijos 75-ąsias įkūrimo metines.

Paveikslas „Jėzaus krikštas“ yra spalvinga ir vaizdi evangelinio pasakojimo iliustracija, tiksliai perteikianti patį tekstą.

Vyskupas Algirdas Jurevičius
Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius

Labai svarbu pažinti bažnyčių statymo istoriją, įvairius stilius, kaip jie vystėsi, kokius dvasinius tikslus jie turėjo. Įdomu yra tai, kad pačios puošniausios bažnyčios buvo pastatytos tuomet, kada žmonėms buvo labai sunku. Jie suprato, kad šios žemės realybė yra skurdi ir praeinanti. Išlieka tik tai, ką tu duodi ir paaukoji Dievui.

DAUGIAU VAIZDŲ

Šiaulėnų bažnyčia
Kražių bažnyčia
Pakruojo bažnyčia
Joniškio bažnyčia
Raseinių bažnyčia
Memakščių bažnyčia
Kelmės bažnyčia